Toate ale vietii viitoare vor fi ziuã, strãlucire si luminã. Ziua aceea e cu atât mai strãlucitã ca cea de aici, cu cât aceasta e mai luminoasã ca o candelã. Atunci nu va mai fi noapte, nici searã niciodatã, ci o altfel de stare, pe care numai cei ce se învrednicesc de ea o vor cunoaste. Iar ceea ce va întrece toate acestea va fi bucuria de a petrece neântrerupt cu Domnul, împreunã cu puterile de sus. Cã aceste cuvinte nu sunt podoabã goalã, sã mergem cu gândul pe munte, unde s-a schimbat Hristos la fatã, sã-L vedem luminând cum a luminat desi atunci nu ne-a arãtat toatã strãlucirea veacului viitor.

(Sf. Ioan Gura de Aur –  P.G. 47, 291)

Reclame