din:  Omilii la saracul Lazar – Sf Ioan Gura de Aur

// despre cum zadarniceste diavolul rivna din sufletul omului, dar si spre luare aminte si a celor ce isi pun credinta in horoscoape

… omul care are convingerea ca o zi este buna, iar alta rea, nu se va indemna la munca, la fapte bune, in ziua cea rea, fiind incredintat ca tot ce lucreaza e in zadar si ca din pricina acelei zile nu are nici un folos; dar nu se va apuca de treaba nici in ziua buna, pentru ca, ziua fiind buna, trindavia nu-l pagubeste cu nimic; si astfel, si dintr-o parte si din cealalta isi va pierde mintuirea. Socotind, dar, ca intr-o zi munceste fara de folos, iar in alta de prisos, va trai in trindavie si in pacat.

// cum putem deveni fii ai Parintilor duhovnicesti, cum putem deveni fii ai lui Dumnezeu, urmindu-le in cuvint, ascultare, in blindete, in purtare, primind si inmultind darurile pe care le vedem in Parinti, ne facem fii sau fiice prin virtute si asemanare

Scriptura obisnuieste sa numeasca legi de inrudire nu pe cele intemeiate pe legaturi de singe, ci pe cele intemeiate pe virtute sau viciu. Scriptura spune ca esti fiu sau frate aceluia cu care te asemeni in purtari.

// Ca sa fiti fiii Tatalui vostru Celui din ceruri, ca El face sa rasara soarele si peste cei rai si peste cei buni si trimite ploaie peste cei drepti si peste cei nedrepti.(Matei 5,45)

Daca iscodim si cercetam pe cei ce nu sunt vrednici sa fie miluiti, atunci nu vor veni usor nici cei ce au aceasta vrednicie; dar daca miluim si pe cei ce nu sunt vrednici, atunci negresit vor veni spre noi si acei ce sunt vrednici, care pretuiesc cit toti ceilalti.

(…) De vine cineva la noi cu astfel de nevoie, sa nu-l intrebam mai mult, ca nu facem milostenie felului de viata, ci omului, nici nu-l miluim pentru virtute, ci pentru nevoia lui.

(…) Dumnezeu te-a slobozit de aceasta iscodire si cercetare.

Anunțuri